top of page

לומדות / E-Learning

צמצום הישיבות המיותרות, שיפור האפקטיביות של הנחוצות, ושיפור היכולת לקיים תרבות ישיבות נעימה ותקשורתית. יחידה זו כוללת בונוס – מיני מודול ללימוד ניהול אפקטיבי של פגישות 'אחד-על-אחד' במקצועיות וביעילות ע"י משוב הדדי ומיקוד סדרי עדיפויות כפול גם בעבודה וגם בחיים הפרטיים.

שימוש בתקשורת אפקטיבית בדואר האלקטרוני. לומדה זו מתמקדת בהפחתת שימוש היתר בדואר האלקטרוני כך שתעבורת המיילים בארגון פוחתת, שימוש יעיל ואפקטיבי של המיילים הנחוצים ושיפור התקשורת הבין-אישית במייל.

*רוצות/ים להתנסות בלומדה המלאה? לקבלת סיסמא צרו עמנו קשר info@dynamix.co.il או 09-7728778

bottom of page