top of page

ניהול בעולם העבודה העתידי

Your future @ work /  ללמוד איך ללמוד / המהפכה התעשייתית הרביעית / Re-skilling / שימור

London Reflections
 • שוק העבודה הינו חלק משמעותי מהמהפכה התעשייתית הרביעית, השינויים שקורים בו רדיקאליים ודורשים מעובדים ומנהלים לרכוש סט מיומנויות חדש על מנת להמשיך להיות רלוונטיים, להתפתח ולצמוח בעולם העבודה העתידי.
   

 • על פי הדוח עולמי של חברת הייעוץ McKinsey בעשר שנים הקרובות 14% מהעובדים בשוק העבודה יאלצו להחליף מקצוע שיכלול אלמנטים טכנולוגים, דיגיטליים ואוטומטיים.
   

 • נתונים ממחקר חברת הייעוץ Deloitte בנושא שוק העבודה העתידי מראים כי גם העובדים מודעים לאתגר: 67% מהעובדים סבורים שעליהם לדאוג ל Reskilling תמידי על מנת לשרוד בקריירה שלהם ו 58% מאמינים כי תהיה להם קריירה חדשה בתוך חמש שנים.

הרצאות למנהלים ועובדים

 1. הרצאה למנהלים: מיומנויות מנהלי העתיד בעולם עבודה משתנה - דגש על שימור עובדים - פרטים נוספים

 2. הרצאה למנהלים: ניהול היברידי Remote leadership - פרטים נוספים

 3. הרצאה להנהלות בכירות וצוותי  HR: מגמות בעולם העבודה החדש - Future First - פרטים נוספים

 4. הרצאה לעובדים ומנהלים: ספונטניים לטווח ארוך - פרטים נוספים

 5. הרצאה לעובדים ומנהלים: Expand your story - פיתוח אישי בעולם העבודה העתידי - פרטים נוספים

bottom of page